Příchodem nového grafikonu v prosinci 2007 došlo došlo k rozdělení zaměstnanců na ČD a ČD Cargo. Zaměstnanci byli rozděleni podle současného zařazení turnusových skupin. Osobní turnusové skupiny k ČD a nákladní k ČD Cargo. Strojvedoucí letmo, podle skutečných výkonů,které v té době převládaly. Převládala vozba nákladní, bylo zavedeno mnoho vlaků na odvoz kalamitního dříví po vichřici "Kiril".


Provozní jednotka se tedy rozdělila na ČD, které čítalo asi 27 strojvedoucích a ČD Cargo s padesáti strojvedoucími. Pod PP ČD spadá ještě provozní pracoviště Č.Velenice a pod PP Cargo provozní pracoviště Cargo Tábor a PP Cargo J. Hradec. PP Cargo Veselí nad Lužnicí má celkem 77 strojvedoucích a jednoho strojmistra. Úžíváme společně budovu, která je majetkem ČD. Platíme ČD 61% veškerých nákladů na chod této budovy. Dále máme předplacena dvě stání pro lokomotivy s možností připojení na předtápěcí stojan pro lok.řady 742.

PP Cargo Veselí nad Lužnicí zajišťuje vozbu nákladních vlaků na ramenech:

 • Veselí - Jihlava - H.Brod - K.Hora
 • Veselí - Jihlava - H.Brod - Žďár nad Sázavou
 • Veselí - Č. Budějovice - H. Dvořiště
 • Veselí - Č. Velenice - Č.Budějovice
 • Veselí - Pha Hl - Libeň - Kralupy
 • Veselí - Libeň - Kolín - Nymburk
 • Veselí - Čekačky - Krč - Radotín
 • Veselí - Nemanice - Protivín - Plzeň
 • Veselí - Nemanice - Protivín - Písek
 • Tábor - Bechyně
 • Tábor - Milevsko - Branice
 • Tábor - H.Cerekev


Vozbu na těchto tratích zajišťuje lokomotivami řady 742 Mn vlaky, dále řadou 230 a 240 spojených do dvojčleného řízení(SOKV Č.Budějovice ) a řadou 363 (SOKV Ústí nad Labem). V loňském roce(2008) jsme zaznamenali pokles nákladní dopravy na který měla vliv velká výluková činnost v naší oblasti a ukončení odvozu kalamitního dřeva. Čtyřicetidenní výluky na rameni Veselí-Jihlava a Č.Budějovice - H. Dvořiště v souběhu a dvakrát do roka znamenaly odklonění dopravy na jiná vozební ramena. Letos v době celosvětové krize, kdy podniky snižují výrobu a nebo zanikají začíná doléhat nedostatek pracovní činnosti i na strojvedoucí Carga. K tomu se opět přidává čtyřicetidenní výluka Jihlava - H. Brod(17.3.-30.4)výluka Č. Budějovice - H. Dvořiště(3.4. - 27.4) a výluka na rameni Veselí - Č.Velenice a žst. Č.Velenice od 17.3. - 25.5 2009. S tak značným poklesem vozby na našich ramenech se jen těžko vyrovnáváme.
©   e-mail: fira53@seznam.cz